top of page

MOVIENIGHTS

30 mars 2024

PËRTEJ TERRIT

Netët e filmit po rikthehen!

Në kuadër të projektit “Inclusive and Resilient Communities” të përkrahur nga GCERF dhe në partneritet me ATRC do të kemi mundësinë të shikojmë filma së bashku me të rinjtë tanë.

PËRTEJ TERRIT

26 prill 2024

“Gjithçka Fillon Nga Ti”

Filmi që Shfaq Fuqinë e Solidaritetit kundër Bullizmit"

“Gjithçka Fillon Nga Ti”
bottom of page